Anggota Mapala MDP

Anggota Mapala MDP

KEANGGOTAAN Mapala MDP
Anggota Mapala MDP  adalah anggota yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Mapala MDP  menyediakan tenaga secara suka rela  dan bertangguang jawab dalam kegiatan kepecinta alaman.

Angkatan pertama yang merupakan Pioner dari Mapala MDP terdiri dari :

 1. Fajar Astono
 2. Priagung Wahyudi
 3. Muhammad Feitra
 4. Rully Angga
 5. Roby
 6. Ari Elnanda Dwi Putra
 7. Ricky Kheristian Dinata

Angkatan kedua(II)

 1.  Arlin
 2. Firmansyah

Angkatan ketiga(III)

 1. Novri
 2. ……..

Angkatan keempat(IV)

 1.  Ardhy pangarubuan
 2. Titin
 3. ….

Angkatan kelima(V)

 1. Angga Sawira
 2. Toni

Angkatan keenam(VI)

 1. Wahyudi
 2. Hamzah
 3. Deka Purnama sari
 4. afidh May Yoga
 5. …..

Angkatan ketujuh(VII)

 1. Ardhi Azlansyah
 2. Lian Sabana
 3. Diana Dorbin
 4. ……

Angkatan kedelapan(VIII)

 1.  Abdul Hamidi Rahmad
 2. Adensyah
 3. Heri Yansyah
 4. Irwansyah
 5. Nabila Okta Utami
 6. Rendy Zulfa Pahlevi

Angkatan kesembilan(IX)

 1. Chandra
 2.  Erian
 3. Fitri
 4. Jihan